Selecteer een pagina

Welkom op de website van Groenenberg bewindvoering

Bent u door ziekte, problematische schulden, een geestelijke beperking of sociale omstandigheden niet meer in staat om uw eigen financiën te regelen? Dan kan Groenenberg Bewindvoering u helpen met beschermingsbewind richting een stabiele toekomst.

Kunnen wij u helpen?

Vul onderstaande velden in en samen gaan we werken aan een stabiele toekomst.

11 + 10 =

Rust & stabiliteit

Geen zorgen om uw geldzaken, verantwoord richting de rechtbank.

Persoonlijke aandacht

Open, eerlijke en duidelijke communicatie zorgt voor vertrouwen.

Kennis & ervaring

Jarenlange ervaring op het gebied van bewindvoering en schuldenproblematiek.

Groenenberg bewindvoering: Wij helpen u richting een stabiele toekomst

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld om iemand te beschermen. Een voorbeeld kan zijn omdat iemand wegens lichamelijke of geestelijke gesteldheid niet (meer) zelfstandig in staat is om zijn financiële huishouding op orde te houden of om zijn financiële zaken te regelen. Soms kan beschermingsbewind nodig zijn omdat iemand niet goed met zijn geld kan omgaan, geld aan de verkeerde dingen uitgeeft en er problematische schulden zijn ontstaan. Het is de taak van de beschermingsbewindvoerder de financiën in de gaten te houden zodat anderen geen misbruik kunnen maken van degene die het bewind nodig heeft

Schuldenbewind

Beschermingsbewind kent ook een ‘speciaal’ bewind, namelijk het schuldenbewind. Deze vorm van beschermingsbewind is vooral gericht op het oplossen van problematische schulden. Indien er door omstandigheden schulden zijn ontstaan waar u zelf niet meer uit komt, kunnen wij u ondersteuning bieden bij het aanvragen van schuldhulpverlening en als uw bewindvoerder optreden tijdens een schuldhulpverleningstraject. Onze bewindvoerder kan dan samen met u alle schulden in kaart brengen en onderzoeken wat uw mogelijkheden zijn op het gebied van schuldhulpverlening.

Het verschil met ‘gewoon’ beschermingsbewind is dat bij een schuldenbewind het uitgangspunt is dat het bewind voor een beperkte periode wordt ingezet.

Groenenberg bewindvoering: Wij helpen u richting een stabiele toekomst

Onze werkwijze

Eerste stap naar bewindvoering

  • Aanmelding
  • Intake
  • Uitspraak van de rechtbank

Opstart en beheer van uw dossier

  • Contact instanties
  • Openen beheer- en leefgeldrekening
  • Alle werkzaamheden van de bewindvoerder

Beëindiging bewindvoering

  • Beëindiging via kantonrechter

Jaarlijkse controle

  • Boedelbeschrijving
  • De jaarlijkse rekening en verantwoording
  • De jaarlijkse accountantscontrole
Groenenberg bewindvoering: Wij helpen u richting een stabiele toekomst

Over ons

Groenenberg Bewindvoering is een professioneel bewindvoeringskantoor in de Hoeksche Waard. Wij zijn door de rechtbank erkend en helpen u graag om weer overzicht, rust en ruimte in uw financiën te krijgen. U kunt van ons verwachten dat we tijd en aandacht hebben voor uw financiële zaken en uw vragen hieromtrent. Het succes van uw bewind wordt bepaald door met ons samen te werken, door duidelijke afspraken te maken en heldere communicatie. Zo komen we samen tot een goed resultaat en kunt u erop vertrouwen dat bij Groenenberg Bewindvoering alles goed geregeld is.

Rust & stabiliteit

Geen zorgen om uw geldzaken, verantwoord richting de rechtbank.

Persoonlijke aandacht

Open, eerlijke en duidelijke communicatie zorgt voor vertrouwen.

Kennis & ervaring

Jarenlange ervaring op het gebied van bewindvoering en schuldenproblematiek.

Welkom op de website van Groenenberg bewindvoering

Bent u door ziekte, problematische schulden, een geestelijke beperking of sociale omstandigheden niet meer in staat om uw eigen financiën te regelen? Dan kan Groenenberg Bewindvoering u helpen met beschermingsbewind richting een stabiele toekomst.

Kunnen wij u helpen?

Vul onderstaande velden in en samen gaan we werken aan een stabiele toekomst.

11 + 15 =